top of page

Reglement

Deelnemers aan dit Tourspel verklaren zich akkoord met de spelregels die hier volgen. Bij twijfel omtrent de interpretatie van het reglement of bij onvoorziene situaties, leggen zij zich neer bij de eindbeslissing van de organisatie. Opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom op het mailadres van de organisatie: wim.callewaert@outlook.be

 

1. Inschrijving

Uw ploeg Inschrijven kan door, vooraleer de tour begint, 10 euro over te schrijven op het rekeningnummer van de organisatie (Wim Callewaert) BE71 0012 0510 5869  met vermelding van: TDF24, gevolgd door uw naam, voornaam en woonplaats (stad of gemeente). Regel uw betaling vooraf, daarna heeft u nog tijd tot vrijdag 28 juni, 20 uur om uw ploeg door te sturen.

Let wel: slechts één ploeg per persoon en maximum drie ploegen per emailadres zijn toegestaan. 

Het Callmewimpy-Tourspel is kleinschalig. De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijvingen vervroegd af te sluiten wanneer het aantal deelnemers te groot zou worden. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden op de startpagina van het Tourspel.

Van het inschrijvingsgeld gaat minstens 90 % in de prijzenpot. De rest gaat naar kosten voor het onderhoud van de website.

2. Samenstellen Ploeg

 

De deadline om uw ploeg door te sturen is vrijdag 28 juni om 20 uur.

Klik voor het samenstellen van uw ploeg op de link "Ploeg inschrijven".

- Stel uw ploeg samen door op het formulier 24 renners in te vullen. Zorg dat geen twijfel kan bestaan over de identiteit ervan. Opgelet: dezelfde renner mag geen twee keer in uw ploeg staan. 

- Als u klaar bent met uw ploeg, stuurt u deze door via de knop “Verzenden”, onderaan het formulier.


3. Tijdens de Tour: Selecteren van één renner NA elke rit

 

Na elke etappe wordt één van uw renners geselecteerd. Dit kan op twee manieren:

1. Automatische selectie: de organisatie kiest voor u automatisch de renner in uw ploeg die zich het best geklasseerd heeft in de rituitslag. Dit is de eenvoudigste optie: u hoeft zelf niets te doen.

2. Eigen selectie: u kiest er voor om zelf een renner op te stellen (hiervoor zijn tal van strategische redenen te bedenken). Uw eigen selectie stuurt u na afloop van de rit maar vóór 20 uur door per mail naar wim.callewaert@outlook.be, per sms naar het nummer dat bij de start van de Tour wordt meegegeven  of via Messenger.

Belangrijk: Telkens u een eigen selectie doorgeeft, krijgt u hiervan een bevestiging. Zonder deze bevestiging is uw eigen selectie niet geldig en zal de automatische selectie toegepast worden.

(In het verleden waren er wel eens problemen vanuit vakantieoorden met slechte wifi-verbinding waarbij de mail niet tot bij mij doorkwam. Als een bevestiging uitblijft, probeer dan één van de andere mogelijkheden (sms, Messenger)

Elke dag opnieuw heeft u de keuze tussen automatische of eigen selectie.

Na elke etappe krijgt u de tijd en punten van de geselecteerde renner die vervolgens uit uw ploeg verdwijnt en die u dus geen tweede keer kan selecteren.

In het Spelersoverzicht zal u voor elke deelnemer kunnen zien welke renners al geselecteerd werden en welke renners nog beschikbaar zijn.

4. Tijdens de Tour: Vervangingen 

Uw ploeg bevat 24 renners voor 21 ritten. U heeft dus drie "reserves" maar door valpartijen en opgaves is het heel goed mogelijk dat u naar het einde van de Tour toe geen renners meer heeft die nog in koers zijn. De organisatie wil aan elke deelnemer die niet voor het No Change klassement gaat, de kans bieden om met minstens één renner het einde van de Tour te halen. Zodra een deelnemer (die dus niet meer voor het No Change klassement in aanmerking komt) zonder renners dreigt te vallen, zal elke deelnemer dagelijks één vervanging kunnen inbrengen en dit tot aan het einde van de Tour. De mogelijkheid tot vervangen zal op de website worden aangekondigd en ook per mail aan de deelnemers worden gecommuniceerd. De vervanging moet uiterlijk tegen 20 uur worden doorgegeven.

Het is uiteraard de bedoeling renners te vervangen die uit de Tour zijn gestapt, maar wie nog geen uitvallers heeft, mag ook renners vervangen waarin hij of zij niet veel vertrouwen meer heeft.

Bij een vervanging is het niet toegelaten om een renner op te stellen die al uit de Tour is verdwenen (om bv. de Rode Lantaarn te winnen).

Per renner kost elke vervanging u 1 minuut in de Algemene Rangschikking, 10 punten in het Puntenklassement en 5 punten in het Bergklassement.

Belangrijk: Om 20 uur stipt begin ik met het opmaken van de klassementen. Om organisatorische redenen is het dan ook niet mogelijk om eigen selecties en/of vervangingen die daarna nog binnenkomen, in aanmerking te nemen. Hou hier zeker rekening mee, want helaas valt dit elk jaar wel eens voor.

5. Klassementen

Na elke etappe krijgt u de tijd toegewezen van de renner die u voor deze rit geselecteerd heeft (automatische of eigen selectie), evenals diens punten voor de groene én de bergtrui.

De geselecteerde renner verdwijnt vervolgens uit uw ploeg. Naarmate de Tour vordert, wordt het aantal beschikbare renners dus steeds kleiner. Als u aan het eind van de Tour geen renners meer in koers zou hebben, dan krijgt u de tijd van de laatst geklasseerde renner in de officiële uitslag van die etappe.

De uitslagen, tijden en punten die voor dit spel in aanmerking komen, zijn deze die de dag zelf van de rit op de officiële website van de Tour (letour.fr) verschijnen. Alle latere declasseringen, uitsluitingen of andere wijzigingen zijn van geen enkele invloed op dit spel. De toegekende tijd is inclusief bonificaties en tijdstraffen. Met strafpunten die de Tourorganisatie toepast op het totaalklassement van een renner, wordt geen rekening gehouden. Enkel als een renner de punten die hij in de rit verdiende, wordt ontnomen (bv. als hij teruggezet wordt in de uitslag) wordt dit ook toegepast in het Tourspel.

 

Winnaar van het Algemeen Klassement is diegene die met zijn geselecteerde renners op het eind van de tour de kleinste totaaltijd realiseert. Ook de Rode Lantaarn, de laatste in het Algemeen Klassement wint een prijs.

Wie de meeste punten verzamelt voor de groene trui / bergtrui is winnaar van het Puntenklassement / Bergklassement.  

Een Combiné-klassement wordt opgemaakt door de plaatsen van elke deelnemer in de drie klassementen hierboven op te tellen. Diegene met het kleinste totaal is winnaar van de Combiné.

Het No Change -klassement is er voor deelnemers die zich tijdens de volledige Tour beperkt hebben tot de automatische selectie van hun renners en die bovendien geen enkele vervanging hebben doorgevoerd. Winnaar van dit klassement is de No Change ploeg met de kleinste totaaltijd.

6. Uitzonderlijke omstandigheden

Als de Tour, om wat voor reden dan ook, wordt stilgelegd vóór de eerste rustdag, dan wordt het Tourspel geannuleerd en worden de inschrijvingsgelden integraal terugbetaald. Als de Tour na de eerste rustdag wordt stilgelegd, dan worden de prijzen verdeeld op basis van de klassementen na de laatst gereden etappe.

 

7. Prijzen

 

De exacte prijzenpot wordt bekendgemaakt per mail tijdens het openingsweekend van de tour.

De prijzen worden als volgt verdeeld (in procent van de totale pot):

 

      Gele trui                   Groene trui            Bergtrui               Combiné         No Change    Rode Lantaarn 

 

     1ste:   20 %                1ste: 10 %              1ste: 10 %            1ste: 8 %          1ste: 8 %                3%

     2de:    10 %                2de:   5 %              2de:   5 %                                      

     3de:      7 %                3de:   3 %              3de:   3 %

     4de:      5 %

     5de:      3 %

     

In totaal zijn er dus 14 prijzen te verdienen, maar het is perfect mogelijk dat één speler meerdere prijzen wint.

Bij ex-aequo in één van de klassementen wint diegene die het minst vervangingen heeft gedaan, behalve bij de No Change waar het resultaat in de Combiné bepalend zal zijn.

Als dit nog steeds geen winnaar oplevert, worden de voorziene prijzen effectief gedeeld.

 

 

8. Algemene bepalingen

 

 

Door deel te nemen verklaart u zich akkoord te gaan met het publiceren van uw naam, voornaam, woonplaats en ploegsamenstelling op de Callmewimpy-website. Deze persoonsgegevens worden louter gebruikt om de resultaten te verwerken en de rangschikkingen te kunnen opmaken en worden voor geen enkel ander doel aangewend.

 

In geval van fraude behoudt de organisator zich het recht voor om de speler in kwestie uit te sluiten van verdere deelname.

 

Veel succes en speelplezier!

 

 

De organisatie

bottom of page