top of page

Reglement

Deelnemers aan dit Tourspel verklaren zich akkoord met de spelregels die hier volgen. Bij twijfel omtrent de interpretatie van het reglement of bij onvoorziene situaties, leggen zij zich neer bij de eindbeslissing van de organisatie. Opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom op het mailadres van de organisatie: wim.callewaert@outlook.be

 

1. Inschrijving

Uw ploeg Inschrijven kan door, vooraleer de tour begint, 10 euro over te schrijven op het rekeningnummer van de organisatie (Wim Callewaert) BE71 0012 0510 5869  met vermelding van: TDF23, gevolgd door uw naam, voornaam en woonplaats (stad of gemeente). Regel uw betaling vooraf, daarna heeft u nog tijd tot vrijdag 30 juni, 21 uur om uw ploeg door te sturen.

Let wel: slechts één ploeg per persoon en maximum drie ploegen per emailadres zijn toegestaan. 

Het Callmewimpy-Tourspel is kleinschalig. De organisatie behoudt zich het recht voor de inschrijvingen vervroegd af te sluiten wanneer het aantal deelnemers te groot zou worden. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden op de startpagina van het Tourspel.

Van het inschrijvingsgeld gaat minstens 90 % in de prijzenpot. De rest gaat naar kosten voor het onderhoud van de website.

2. Samenstellen Ploeg

 

De deadline om uw ploeg door te sturen is vrijdag 30 juni om 21 uur.

Klik voor het samenstellen van uw ploeg op de link "Ploeg inschrijven".

- Stel uw ploeg samen door op het formulier 24 renners in te vullen. Zorg dat geen twijfel kan bestaan over de identiteit ervan. Opgelet: dezelfde renner mag geen twee keer in uw ploeg staan. 

- Als u klaar bent met uw ploeg, stuurt u deze door via de knop “Verzenden”, onderaan het formulier.


3. Tijdens de Tour: Selecteren van één renner NA elke rit

 

Na elke etappe wordt één van uw renners geselecteerd. Dit kan op twee manieren:

1. Automatische selectie: de organisatie kiest voor u automatisch de renner in uw ploeg die zich het best geklasseerd heeft in de rituitslag. Dit is de eenvoudigste optie: u hoeft zelf niets te doen.

2. Eigen selectie: u kiest er voor om zelf een renner op te stellen (hiervoor zijn tal van strategische redenen te bedenken). Uw eigen selectie stuurt u na afloop van de rit maar vóór 21 uur door per mail naar wim.callewaert@outlook.be, per sms naar het nummer dat bij de start van de Tour wordt meegegeven  of via Messenger.

Belangrijk: Telkens u een eigen selectie doorgeeft, krijgt u hiervan een bevestiging. Zonder deze bevestiging is uw eigen selectie niet geldig en zal de automatische selectie toegepast worden.

(In het verleden waren er wel eens problemen vanuit vakantieoorden met slechte wifi-verbinding waarbij de mail niet tot bij mij doorkwam. Als een bevestiging uitblijft, probeer dan één van de andere mogelijkheden (sms, Messenger)

Elke dag opnieuw heeft u de keuze tussen automatische of eigen selectie.

Na elke etappe krijgt u de tijd en punten van de geselecteerde renner die vervolgens uit uw ploeg verdwijnt en die u dus geen tweede keer kan selecteren.

In het Spelersoverzicht zal u voor elke deelnemer kunnen zien welke renners al geselecteerd werden en welke renners nog beschikbaar zijn.

4. Tijdens de Tour: Vervangingen op rustdagen 

Uw ploeg bevat 24 renners voor 21 ritten. U heeft dus drie "reserves" maar door valpartijen en opgaves is het heel goed mogelijk dat u naar het einde van de Tour toe geen renners meer heeft die nog in koers zijn. Daarom voorziet het reglement de mogelijkheid om op rustdagen renners uit uw ploeg die u nog niet speelde, te vervangen door nieuwe renners. In totaal mag u maximaal 6 renners vervangen. Deze 6 vervangingen mogen vrij verdeeld worden over de twee rustdagen. Heeft u op de eerste rustdag bv. nog geen enkele renner die is uitgevallen, dan hoeft u niet te vervangen en kan u op de tweede rustdag 6 renners vervangen mocht dat nodig zijn.

Uitzondering: Als meer dan 15 % van de renners uitvallen én  meer dan 15 % van de deelnemers aan het Tourspel  hebben geen actieve renner meer in koers, dan is er mogelijkheid om voor de slotetappe nog 1 extra vervanging door te geven. Dit zal per mail bekend gemaakt worden.

Het is vooral de bedoeling renners te vervangen die uit de Tour zijn gestapt, maar wie nog geen uitvallers heeft, mag ook renners vervangen waarin hij of zij niet veel vertrouwen meer heeft.

Deze vervanging(en) moeten op de rustdag zelf en uiterlijk tegen 21 uur doorgemaild worden.

Per renner kost elke vervanging u 1 minuut in de Algemene Rangschikking, 10 punten in het Puntenklassement en 5 punten in het Bergklassement.

Belangrijk: Om 21 uur stipt begin ik met het opmaken van de klassementen. Om organisatorische redenen is het dan ook niet mogelijk om eigen selecties en/of vervangingen die daarna nog binnenkomen, in aanmerking te nemen. Hou hier zeker rekening mee, want helaas valt dit elk jaar wel eens voor.

5. Klassementen

Na elke etappe krijgt u de tijd toegewezen van de renner die u voor deze rit geselecteerd heeft (automatische of eigen selectie), evenals diens punten voor de groene én de bergtrui.

De geselecteerde renner verdwijnt vervolgens uit uw ploeg. Naarmate de Tour vordert, wordt het aantal beschikbare renners dus steeds kleiner. Als u aan het eind van de Tour geen renners meer in koers zou hebben, dan krijgt u de tijd van de laatst geklasseerde renner in de officiële uitslag van die etappe.

De uitslagen, tijden en punten die voor dit spel in aanmerking komen, zijn deze die de dag zelf van de rit op de officiële website van de Tour (letour.fr) verschijnen. Alle latere declasseringen, uitsluitingen of andere wijzigingen zijn van geen enkele invloed op dit spel. De toegekende tijd is inclusief bonificaties en tijdstraffen. Met strafpunten die de Tourorganisatie toepast op het totaalklassement van een renner, wordt geen rekening gehouden. Enkel als een renner de punten die hij in de rit verdiende, wordt ontnomen (bv. als hij teruggezet wordt in de uitslag) wordt dit ook toegepast in het Tourspel.

 

Winnaar van het Algemeen Klassement is diegene die met zijn geselecteerde renners op het eind van de tour de kleinste totaaltijd realiseert.

Wie de meeste punten verzamelt voor de groene trui / bergtrui is winnaar van het Puntenklassement / Bergklassement.  

Een Combiné-klassement wordt opgemaakt door de plaatsen van elke deelnemer in de drie klassementen hierboven op te tellen. Diegene met het kleinste totaal is winnaar van de Combiné.

Het No Change -klassement is er voor deelnemers die zich tijdens de volledige Tour beperkt hebben tot de automatische selectie van hun renners en die bovendien geen enkele vervanging hebben doorgevoerd. Winnaar van dit klassement is de No Change ploeg met de kleinste totaaltijd.

Tenslotte is er de Superstrijdlust, een premie voor de deelnemer die met zijn eigen selecties en vervangingen het meest tijd heeft gewonnen. De gewonnen tijd wordt berekend door aan het eind van de Tour elke ploeg te vergelijken met de No Change - versie van die ploeg.

Enkel wie minstens één eigen selectie of één vervanging heeft uitgevoerd en hiermee aan het eind  van de Tour effectief tijd heeft gewonnen, komt in aanmerking voor de Superstrijdlust. Als geen enkele deelnemer in aanmerking zou komen voor de Superstrijdlust, dan gaat de premie van 5% naar de winnaars van de vijf andere klassementen, die dan elk 1% meer ontvangen.

6. Vliegende start

Hoe meer de deelnemende ploegen van elkaar verschillen, hoe interessanter de competitie wordt. Daarom introduceren we met de vliegende start een kleine tijdsbonus voor originele ploegen.

Een renner die door iedereen in de ploeg wordt gezet scoort 0% voor originaliteit, een renner die door slechts één deelnemer in de ploeg wordt gezet, scoort 100%. Voor elke ploeg van 24 renners wordt aldus een gemiddelde originaliteitsscore berekend. De deelnemer/ploeg met de hoogste score start met de gele trui. Per procentpunt verschil wordt 1 seconde aangerekend en hiervan wordt een klassement opgemaakt dat meetelt voor de algemene rangschikking.

Hoe moet u deze Vliegende Start inschatten? De impact op de algemene rangschikking is al bij al erg beperkt: op basis van de vorige edities kan gesteld worden dat voor 90 % van de ploegen het tijdsverschil 15 seconden of minder zal zijn.

De Vliegende start is als een proloog in een rittenwedstrijd: het vermijdt al te veel ex-aequo's in de beginfase en zorgt ervoor dat er vanaf dag 1 enig onderscheid is in de klassementen.

 

7. Uitzonderlijke omstandigheden

Als de Tour, om wat voor reden dan ook, wordt stilgelegd vóór de eerste rustdag, dan wordt het Tourspel geannuleerd en worden de inschrijvingsgelden integraal terugbetaald. Als de Tour na de tweede rustdag wordt stilgelegd, dan worden de prijzen verdeeld op basis van de klassementen na de laatst gereden etappe.

 

8. Prijzen

 

De exacte prijzenpot wordt bekendgemaakt per mail tijdens het openingsweekend van de tour.

De prijzen worden als volgt verdeeld (in procent van de totale pot):

 

      Gele trui                   Groene trui            Bergtrui               Combiné         No Change   Superstrijdlust 

 

     1ste:   20 %                1ste: 10 %              1ste: 10 %            1ste: 6 %          1ste: 5 %        1ste : 5%

     2de:    10 %                2de:   5 %              2de:   5 %             2de: 3 %

     3de:      7 %                3de:   3 %              3de:   3 %

     4de:      5 %

     5de:      3 %

     

 

In totaal zijn er dus 15 prijzen te verdienen, maar het is perfect mogelijk dat één speler meerdere prijzen wint.

Bij ex-aequo in één van de klassementen wint diegene die zich het best plaatste in de Vliegende Start.

Als dit nog steeds geen winnaar oplevert, worden de voorziene prijzen effectief gedeeld.

 

 

9. Algemene bepalingen

 

 

Door deel te nemen verklaart u zich akkoord te gaan met het publiceren van uw naam, voornaam, woonplaats en ploegsamenstelling op de Callmewimpy-website. Deze persoonsgegevens worden louter gebruikt om de resultaten te verwerken en de rangschikkingen te kunnen opmaken en worden voor geen enkel ander doel aangewend.

 

In geval van fraude behoudt de organisator zich het recht voor om de speler in kwestie uit te sluiten van verdere deelname.

 

Veel succes en speelplezier!

 

 

De organisatie

bottom of page